Friday, September 29, 2006

When I run

When I run I fly
I run I live
I run from myself to myself
I run to break the monotony
I run to reach
I run to train
I run to think
I run and run

No comments: